Kreditansökan

Kreditansökan
30 kr + moms i fakturaavgift samt 15 dagars kredittid

Underskrift

Namnförtydligande

Gör så här
Fyll i blanketten på skärmen, skriv ut och underteckna utskriften. Mejla tillsammans med registreringsbevis till: info@turebergsbilcenter.se.

Betalningsvillkor: 15 dagar netto + 30 kr i fakturaavgift eller efter överenskommelse.