Peugeot försäkring

I trafiken är vi alla olika. Även om ingen tar medvetna risker så händer olyckor i bland. Peugeot Försäkring är laddad med extra fördelar för dig som Peugeotägare.

  • Snabb skadeservice – oftast kan vi reglera skadan direkt på telefon
  • Drulle– ersätter skador du orsakat själv, bl.a. repor, revor eller spill på bilklädseln
  • En försäkring till ett konkurrenskraftigt pris
  • Låga självrisker
  • Enkelt att bygga på ditt skydd med tilläggsförsäkringar
  • Ett telefonnummer -för dina frågor gällande Peugeot Försäkring: 077-11 11 680
  • Peugeot verkstad med originaldelar – garanteras vid ersättningsberättigad skada

Råkar du ut för en skada, hanterar det snabbt och smidigt, med låga självrisker. Dygnet runt ordnas akut service/bärgning.